Oudervereniging

Agenda ALV 20171009: ALV 2017109 agenda

VERSLAG ALV 20171009: 20171009 verslag ALV

Ouderraad (OR):

Iedere ouder wenst dat zijn/haar kind de jaren op de basisschool ervaart als een geweldige tijd! Een periode waar naast het school- en leerprogramma ook andere leuke activiteiten aan bod komen. De financiële ouderbijdrage, waar de Ouderraad verantwoordelijk voor is, maakt dit laatste voor de kinderen mogelijk. 

Er zijn verschillende commissies waar leerkrachten en ouders hun krachten en kennis bundelen en ieder jaar verschillende activiteiten voor de diverse groepen organiseren. De ouderraad waarborgt de continuïteit en kwaliteit van deze commissies. Tevens kan de ouderraad ook gezien worden als communicatieorgaan (als het gaat om de extra activiteiten) tussen de ouders, leerkrachten en directie. 

Activiteiten die de ouderraad organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen zijn o.a.: 

  • Engelse les van groep 1 t/m 8

  • Cultuur – zoals museumbezoeken, workshops en tentoonstellingen

  • Natuur en Techniek-activiteiten – zoals speurtochten in het bos en de techniekdag

  • Sport en spel evenementen en workshops – zoals Koningsspelen, de avondvierdaagse en diverse sporttoernooien

  • Carnaval – zoals Deun en Deinder, carnaval op school en de kinderoptocht

  • Kerst – zoals de kerstbijeenkomst voor alle ouders

  • Sinterklaasviering

  • En diverse schoolreisjes met inzet van busvervoer

De activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies.
Momenteel opereren de volgende commissies: Gezondheid en Preventie, Kerstmis, Carnaval, Cultuur, Natuur en Techniek en Sport en Spel.
Regelmatig doet de OR een beroep op ouders en leerkrachten om met activiteiten mee te helpen. Een oproep tot meehelpen kan zowel van de OR direct komen of via de klassenouders.

Leden Ouderraad:

Mevr. M.L.A. van Mook (voorzitter),

Mevr. C. Parilo-Seerden (penningmeester),

Mevr. D.M. van Impelen (secretaris),

leden commissies:

Mevr. I. Verwielen

Mevr. N. Niessen

Mevr. S. Schoten

Mevr. J. Hoelen

Mevr. C. Hendriks

Mevr. J. Willems

Dhr. L. van den Bergh 

vacature (vanuit het team)

     
N.B.:   Wanneer u belangstelling heeft om lid te worden van de Ouderraad of zitting wilt nemen in een van de commissies, dan kunt u zich melden tot de zittende leden.
    Stuurt u daarvoor een mailbericht naar: oudervereniging@deschalmvught.nl 

 

Vrijwillige ouderbijdrage
 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op basis van de jaarplannen de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het huidige schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 45,= per kind voor ALLE groepen.

Het rekeningnummer t.b.v. de eigen bijdrage van de Oudervereniging is: NL16INGB0002963664

Extra giften zijn natuurlijk ook van harte welkom en zullen goed worden besteed aan bijvoorbeeld de bekostiging van extra activiteiten of de aanschaf van functionele materialen ten behoeve van de kinderen.

Voor contact met de Oudervereniging:  

e-mail: oudervereniging@deschalmvught.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERSTAANDE INFO UIT HET SCHOOLJAAR 2017 - 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20171009 verslag ALV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agenda ALV 20171009: ALV 2017109 agenda

VERSLAG ALV 20171009: 20171009 verslag ALV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERSTAANDE INFO UIT HET SCHOOLJAAR 2016 - 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UIT WEEKBULLETIN 31-22: d.d. 02 juni 2017

KLEINE AFVAARDIGING DE SCHALM BIJ SCHOOLATLETIEKMIDDAG
 
Gistermiddag was De Schalm met slechts 1 groep vertegenwoordigd bij de Schoolatletiekmiddag op PH. Omdat het zo’n enorm leuk evenement is, hopen we dat dit stukje én de foto’s anderen enthousiast zal maken om komend schooljaar met meer groepen aan deel te nemen.

Ondanks de beperkte deelname vanuit De Schalm was het een fantastische sportieve en goed georganiseerde middag.

De jongens uit groep 3A en de meisjes uit groep 4 hebben goed gestreden en hard gewerkt voor de behaalde 6e plaats (van 14 teams)

Anne (gr 4) mocht de eerste prijs van de veldloop in ontvangst nemen bij de meisjes.

Via DEZE LINK kun je de foto’s van deze middag bekijken. Hopelijk dat er mede hierdoor komend schooljaar meer jongens en meisjes van De Schalm mee gaan doen!?!?

schoolatletiekmiddag op website OR - (70)   schoolatletiekmiddag op website OR - (120)   schoolatletiekmiddag op website OR - (100)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UIT WEEKBULLETIN 25-13: d.d. 31 mrt. 2017

MEISJES GR 6 & 7 DE SCHALM WINNEN VUGHTSE DANCEBATTLE

Afgelopen vrijdagavond hebben de meisjes uit de groepen 6 & 7 van onze school, voor de eerste keer deelgenomen aan ‘De Vughtse Dance Battle’! Zij hebben dat meer dan voortreffelijk gedaan want na een zenuwslopend en spannend slot, werden zij als WINNAARS aangewezen. PROFICIAT! Het was een spetterend optreden!

Hier een paar in de haast gemaakte foto’s van de huldiging en een paar trotse winnaressen met hun prijs.

Wil je hun verhaal lezen van deze wedstrijd? Klik dan HIER

Dance Battle Vught website OR - (01)   20170324 Dance Battle Vught website OR - (02)
  Dance Battle Vught website OR - (03)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 MRT. 2016

HET GELUKSJAAR OP DE SCHALM

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat dit schooljaar, 2016-2017, in het teken staat van geluk. De leerkrachten hebben allemaal een training gevolgd voor gelukscoach en de gelukslessen in de klas zijn inmiddels in volle gang. De kinderen hebben u vast al gevraagd naar de dingen waar u gelukkig van wordt!

Hoogtepunt van ons jubileumjaar was de geluksweek, van 20 tot en met 24 maart, de week waarin ook de Internationale dag van geluk valt. Woensdag 22 maart stond helemaal in het teken van workshops voor de kinderen. Dankzij heel veel helpende handen hebben we alle kinderen een echte geluksochtend kunnen aanbieden. Maar liefst 35 verschillende workshops werden in en rond de school gehouden en ieder kind heeft 2 tot 3 workshops kunnen volgen. De kinderen konden knutselen, muziek maken, sporten, dansen, tekenen, schrijven, met een bandweerslang spuiten en nog veel meer. Er waren ouders die workshops gaven maar ook professionals. De ouderraad heeft dit financieel mogelijk gemaakt. Graag willen we iedereen bedanken die geholpen heeft om dit een ochtend met een gouden randje te maken.

Op vrijdagmiddag is de geluksweek gezamenlijk met de kinderen afgesloten en is het geluksbankje en de geluksboom onthuld. Ook hebben alle kinderen het gelukslied gezongen op het schoolplein. Dit lied was speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Wat een mooie week wat dit.

 Geluk op website OR - (06)   Geluk op website OR (01)   Geluk op website OR - (04) 
Geluk op website OR - (02)   Geluk op website - (05)   Geluk op website OR - (03)

En is het is uiteraard niet bij deze week gebleven. Gedurende het hele jaar werken de kinderen aan het thema geluk.

Wat een geluk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSLAG ALV d.d. 18 okt. 2016

verslag ALV 20161018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSLAG ALV 20161018: 20161018 verslag ALV