Zon Jongen Meisje

Stichting Leergeld

Onderwijs in Nederland is gratis en voor alle kinderen. Soms krijgt u toch een bericht van school, waarin we u vragen om een (financiële) bijdrage. De ouderbijdrage, bijvoorbeeld, een bijdrage voor een schoolreisje of een product dat uw kind mee moet nemen voor het kerstdiner. Er zijn veel ouders die te weinig geld hebben om dit te kunnen betalen. Is dat voor u misschien ook zo? Het is niet altijd gemakkelijk om toe te geven dat u iets niet kunt betalen en daar houden wij rekening mee.

Wij werken samen met Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En natuurlijk kunnen wij als school zelf ook een regeling met u treffen. Neem hiervoor contact op met de directeur, zodat we samen met u bekijken wat u nodig heeft. Alle gesprekken behandelen wij vertrouwelijk en doorverwijzen gebeurt alleen met uw goedkeuring.

U kunt ook zelf contact opnemen met Stichting Leergeld:

06 – 543 87 803 | Bereikbaar op maandag en woensdag van 16-18 uur of voicemail inspreken om teruggebeld te worden | stichtingleergeld.vught@gmail.com