MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR):

De Notulen van de MR worden met ingang van schooljaar 2019-2020 gepubliceerd in de Schalm-app
Oudergeleding            
lid (voorzitter)   Lid        

Mevrouw Vanessa Dix-de Raad

Vanessa Dix-de Raad

 

Mevrouw Anke van Moorsel-Penninx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Constantijn van Eys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Thijs Huijmans

 

 

mevr Anke Penninxs   
 Personeelsgeleding Personeelsgeleding          
Lid: lid:     lid:    

Mevr. Reinie Poelstra

   

Mevr. Sophie Lansdaaal-Broekhof

 

Mevr. Lieke van de Ven

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlous vd MDhr. Mart van Loon

 

 

 

Mart van Loon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Leyestroom. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Talentis wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Dhr. Thijs Huijsmans

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@deschalmvught.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------