MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR):

De Notulen van de MR worden met ingang van schooljaar 2020-2021 gepubliceerd in Schoudercom
Oudergeleding      
lid  Lid

Lid (voorzitter)

Lid

Mevrouw Vanessa Dix-de Raad

Vanessa Dix-de Raad

Mevrouw Anke van Moorsel-Penninx

Dhr. Constantijn van Eys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Thijs Huijmans

 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Talentis. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Talentis wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Dhr. Thijs Huijsmans

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar info.schalm@stichtingtalentis.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------