MR en GMR

De Notulen van de MR-vergaderingen vindt u

HIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR-BERICHTEN - MEDEDELINGEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De MR van De Schalm heeft zich ten doel gesteld om een gesprekspartner van de directie te zijn en daarin een pro-actieve en constructieve rol te nemen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht ten aanzien van aspecten van beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan de formatie van het team, de wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan grote groepen (> 30 kinderen), het vakantierooster, het borgen van VVTO (Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs , Engels vanaf groep 1), de begroting van de school.

De MR is ook een aanjager voor de directie, in die zin dat ze, door het initiatiefrecht, suggesties kan opereren die verder bijdragen aan het doel van De Schalm ‘DOEL’.

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een openheid en vertrouwen in ieders goede intentie voor het gezamenlijk doel: onze kinderen!

De Medezeggenschapsraad binnen De Schalm bestaat uit 8 leden. 4 leden vanuit het team van De Schalm en 4 leden vanuit de ouders/verzorgers. De MR kent een voorzitter, op dit moment vanuit de oudergeleding en een secretaris, op dit moment vanuit de personeelsgeleding. De MR behartigt de belangen van achterban waaruit zij gekozen het is: de medewerkers van De Schalm en de ouders/verzorgers van De Schalm. De leden voor de personeelsgeleding van de MR worden gekozen vanuit en door het team. De leden voor de oudergeleding vanuit en door de ouders/verzorgers.

 

Medezeggenschapsraad (MR):

 Oudergeleding          
 lid & voorzitter:   lid:    lid:   

dhr. Bas Derissen

ouder Joep (gr. 7), Tom (gr. 5), Floor (gr. 4A) en Janneke (gr. 4) Derissen

dhr Bas Derissen

mevr. Louise Snieders

ouder Wout (gr. 7) en Boet (gr. 4A) van Benthem

Louise Schnieders 

dhr. Jurrhiaan Vegers

ouder Boet (gr. 1-2B) en Finn (gr. 1-2B)

 dhr Jurrhiaan Vegers
 @: mr@deschalmvught.nl          
           
lid:    lid:    lid GMR:  

mevr. Anke Penninxs

ouder

mevr Anke Penninxs

mevr. Vanessa Dix

ouder

foto volgt z.s.m. dhr. Boris Kwantes

ouder Joep (gr. 6), Pien (gr. 5) en
Gijs (gr. 4A) Kwantes

 dhr Boris Kwantes
           
Personeelsgeleding          
lid & secretaris   lid:   lid:  

mevr. Marlous van der Miessen

secretaris - leerkracht gr. 5A

 Marlous vd M

mevr. Dominique Kooper

leerkracht gr. 4 en 5A

 Juf Dominique

mevr. Marloes van den Brand

leerkracht gr. 6

 
           
           
   

 

     
 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Leyestroom. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Leyestroom wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Boris Kwantes – tevens lid MR - ouder Joep (gr. 6), Pien (gr. 5) en Gijs (gr. 4A) Kwantes & Marlies Michels – leerkracht gr. 1/2E

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@deschalmvught.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Korte MR-berichten: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 13 mrt. 2017 is de volgende MR-vergadering van het schooljaar 2016-2017

De vergadering begint met een inlooop kwartier (19.45 u.). U bent van harte welkom!

We zien u graag!

Tot dan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UIT DE VERGADERING VAN 07 NOV. jl.:

Communicatie andere schooltijden communicatie andere schooltijden
   
Werving nieuwe leden MR m.i.v. jan. 2017 Werving leden MR jan 2017