Zon Jongen Meisje

MR en GMR

 

Medezeggenschapsraad (MR):

Op de schalm is er een medezegenschapsraad waarin ouders en leerkrachten met elkaar praten over beleidsafspraken.
De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Talentis. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Talentis wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.
De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar info.schalm@stichtingtalentis.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
 
De Notulen van de MR worden gepubliceerd in Social Schools onder het kopje bestanden.