MR en GMR

 

Medezeggenschapsraad (MR):

De Notulen van de MR worden met ingang van schooljaar 2022-2023 gepubliceerd in Schoudercom
Oudergeleding      
lid  Lid

Lid (voorzitter)

Lid GMR

 

Haydee van Turnhout

Mevrouw Anke van Moorsel-Penninx

Dhr. Constantijn van Eys

Dhr. Thijs Huijmans

 

Lid

Jaap Denissen

 

 

leerkrachtgeleding      
lid  Lid

Lid

Lid

Reinie

Reinie Poelstra

Sophie

Sophie Lansdaal - Broekhof

Lieke

Lieke van de Ven

 

 

 

Mart

Mart van Loon

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Talentis. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Talentis wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.
De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar info.schalm@stichtingtalentis.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------