Zon Jongen Meisje

Het Team

Op basisschool De Schalm dagen wij onze leerlingen uit om de wereld van morgen open, betrokken en zelfbewust tegemoet te treden. Wij bieden stevige basis en stimuleren de leerlingen om gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en sterke kanten om tot een brede ontwikkeling te komen.

Op De Schalm hebben we een positieve grondhouding die gericht is op groeimogelijkheden. We bieden een gezellige, veilige sfeer om in te leren en te werken, waarin we met respect en vertrouwen met elkaar omgaan. We hechten veel belang aan de driehoek leerling-school-ouder.

Wij laten ons inspireren door de wereld en verbinden het onderwijs hieraan. Zo voelen de leerlingen zich betrokken en verantwoordelijk voor de samenleving.