Het Team

2019 - 2020

De groepsleerkrachten

groepen 1-2

 1-2A

 

1-2B 

 

1-2C 

 

  juf Anneke   juf Monique   juf Nicole
  juf Anneke Dielissen
(ma., wo., do. & vr.)
  juf Monique Hoevenaar
(ma. t/m do.)
  juf Nicole van Zon
(ma. t/m do.)
  juf Yvonne   afbeelding volgt    afbeelding volgt
 

juf Yvonne Mutsaars
(di.)

  juf Sissy Senechal
(vr.)
  juf Ingrid Bens
(vr.)

 1-2D

 

1-2E 

     
 

juf Mieke

  juf Sophie    
  juf Mieke Offermans
(ma., di. & woe.)
  juf Sophie Broekhof
(ma. & di.)
   
           
  juf Yvonne   juf Marlies    
  juf Yvonne Mutsaars
(do. & vr.)
  juf Marlies Michels
(woe., do. & vr.)
   

groepen 3 & 4

3A

 

3B

 

4A

 

4B

 

  juf Reinie   juf Lieke   juf Hilde   juf Ellen
  juf Reinie Poelstra
(ma., di. & woe.)
  juf Lieke Bertens
(ma. t/m woe.)
 

juf Hilde van Falier
(ma., di. & vr.)

  juf Ellen de Koning
(di. t/m vr.)
  juf Monique T   afbeelding volgt   juf Anne Marie   afbeelding volgt
  juf Monique Teulings
(do. & vr.)
 

juf Renate van Dijk
(woe. t/m vrij.)

  juf Anne Marie Hikspoors
(woe. & do.)
  juf Renate van Dijk
(ma.)
               
               

groepen 5 & 6

5A

 

5B

 

6A

 

6B

 

  juf Stephanie   juf Dominique   Juf Marlous   juf Lieke
  juf Stephanie Brouwer
(di. t/m vr.)
 

juf Dominique Kooper
(ma. t/m woe.)

 

juf Marlous v.d. Miessen
(ma.t/m woe.om en om)

 

juf Lieke v.d. Ven
(ma. t/m vr.)

    afbeelding volgt   juf Marloes    
  juf Jackelien Rook
(ma.)
  meester Bram de Bruijn
(do. & vr.)
 

 juf Marloes v.d. Brand
(woe.om en om t/m vr.) 

   
               
               

groepen 7 & 8

7A

 

7B

 

8A

 

8B

 

  meester Mart   meester Jasper   meester Luuk   juf Frida
 

 meester Mart van Loon
(ma. ochtend, woe. t/m vr.)

  meester Jasper van Schaijk
(di. t/m vr.)
  meester Luuk van Kessel
(di t/m do.)
  juf Frida Lucas
(di. t/m vr.)
      juf Natalie   juf Britt   juf Natalie
 

 

vacature
(ma.middag & di.) 

 

  juf Natalie v.d. Heuvel
(di.) 
 

juf Britt v.d. Heuvel
(ma & vrij.) 

 

juf Natalie v.d. Heuvel
(ma.)

         

 

 

   
               

Vakleerkrachten

Handvaardigheid

ma.mi., woe. & do

Muziek

 woe. & vr.mo.

Engels

di. & do. (gr. 5-8)

di. (gr. 1-4)

  juf Liesbeth   meneer Jacques   Afbeeldingsresultaat voor vicki van de waardt juf Monique T
  juf Liesbeth Korthals   meester Jacques Noyons   juf Vicki v.d. Waardt juf Monique Teulings
Gym ma.& di.          
           
  juf Abke Francissen          

Interne Begeleiders Zorg

IB-onderbouw

 ma. - di. & do.

IB-bovenbouw

di., do & vrij.

   
  juf Martine      
  juf Martine Jansz   juf Jackelien Rook    

De Teamleiders

Teamleider
onderbouw

ma. t/m vr.

Teamleider
bovenbouw

di. t/m vr.

   
  juf Nicole    meester Luuk    
   juf Nicole van Zon    meester Luuk van Kessel    

Het Onderwijsondersteunend Personeel

onderwijs
assistente 

ma. t/m vr.

onderwijs
assistente

ma.mi. - di.mo. -
woe. -
do.mo. & vr.mi.

   juf Tine    juf Patricia
  juf Tine   juf Patricia

 

conciërge

ma.mo. - di.mo. - woe. -
do.mo. & vr. mo. 

ass-conciërge

 ma. t/m vr.

klussen 

op afroep 

  meneer Ton   meneer Yassine   meneer Rinus
  meneer Ton   meneer Yassine   meneer Rinus

De Directie

directeur

ma. t/m vr.

 
  foto Jos  
  dhr. Jos Coolen