Zon Jongen Meisje

Engels - English

Engels Leren - Toegang tot de Wereld

Engels vanaf groep 1 op De Schalm in Vught

De laatste jaren staat het zogenoemde Vroeg Vreemde Talen Onderwijs in Nederland en daarbuiten erg in de belangstelling. Als redenen om al zo vroeg met een tweede (of derde) taal te beginnen wordt de natuurlijke taalverwervingsleeftijd, die voor het zevende levensjaar ligt, genoemd. Jonge kinderen hebben het vermogen om een taal spelenderwijs en vrijwel accentloos op te pikken. Het ontbreekt hen van schroom om de nieuwe taal ook daadwerkelijk uit te spreken en te gebruiken. In 16 jaar tijd is het aantal Vroeg Vreemde Talen Onderwijs-scholen, waar minimaal een uur per week Engels wordt aangeboden, gestegen van 0 naar 1000!

 
 
  Mrs. Monique Teulings 
 
Op De Schalm hebben we veel kinderen met een tweetalige achtergrond. Ook werken veel van onze ouders in een internationale omgeving. Vandaar dat we enkele jaren geleden een duidelijke plek hebben gecreëerd voor Engels in ons curriculum.
Miss Monique Teulings is een native South African, Dutch speaker. Zij geeft Engels aan de kinderen in de groepen 1 tot en met 4.
De kinderen krijgen een half uur Engels per week van de native speakers. De thema's die aan bod komen zijn onder meer: hobby’s, families, het weer, school ect.
 
  Mrs. Susan De Jongh-Joubert
Zij geeft les aan de groepen 5 t/m 8.
 
De hele school maakt gebruik van de methode ‘Such Fun’. Dit is een methode volgens de principes van Total Physical Response (met beweging en het hele lichaam inzettend om zich de nieuwe woordenschat eigen te maken) en Mutiple Intelligences Engels te leren. De initiatiefnemer van ‘Such Fun Den Bosch Early English Programme’ is mevr. Yvonne Scherphof. Zij heeft geholpen met het implementeren van VVTO bij ons op school.