International Primary Curriculum

IPC Logo

Geachte ouders, verzorgers, 

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot International Primary Curriculum. Gedurende deze pilotperiode zijn we zo enthousiast geworden dat we deze vorm van wereldoriëntatie gaan aanbieden in ons onderwijsaanbod. Het IPC gaan we oppakken met een nascholingstraject, waar we enkele jaren voor gaan uittrekken.
 
Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun. (KLIK HIER)
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve vakken en zaakvakken. Het IPC is ontstaan vanuit Shell scholen en wordt momenteel internationaal op 1400 scholen aangeboden. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op doelen voor (wereld-) burgerschap. We bieden IPC in de groepen 5 tot en met 8.

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!
 
De leerdoelen
De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten,  wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen bij het lesgeven en leren alsmede bij de toetsing en evaluatie. Wij zijn van mening dat de IPC Leerdoelen minstens net zo goed of beter zijn dan die van andere lesprogramma’s over de hele wereld.
 
De vakinhoudelijke doelen
De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, rekenen en wiskunde, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving
 
De persoonlijke doelen
De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.
 
De internationale doelen
Het International Primary Curriculum is uniek omdat het leerdoelen definieert die leerlingen helpen om te werken aan een zich steeds verder ontwikkelend nationaal en internationaal perspectief. De wijze waarop het IPC dit vorm geeft is gebaseerd op kennis en begrip van de eigen cultuur, zowel nationaal als internationaal. Het geeft ook betekenis aan de onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van mensen en landen. Daarnaast zal het IPC kennis en begrip ontwikkelen van de essentiële overeenkomsten tussen de mensen en landen van de wereld.
 
 IPC Unit


Startpunt:
Een enthousiasmerende activiteit.
 
Kennisoogst:
Het activeren van voorkennis (meestal in de vorm van een mindmap).
 
Big Picture-uitleg thema:           
De kennis- en vaardigheidsdoelen worden per vak uitgelegd
en opgehangen op het IPC prikbord (De achterwand). De kinderen
kunnen duidelijk zien wat ze de komende tijd gaan leren.
 
Onderzoeksactiviteiten:
De kinderen maken opdrachten die hen naar het leerdoel
brengen. Er is keuze uit verschillende activiteiten die
hetzelfde doel beogen. De leerkracht kiest de activiteit die past binnen de doelen van de klas. Er wordt rekening gehouden met de leerstijl van de kinderen.
We houden daarbij rekening met de volgende doelen:
            - Kennis, vaardigheden, begrip;
            - Internationale doelen;
            - Persoonlijke doelen;
            - En vakinhoudelijke doelen.
 
Verwerkingsactiviteiten:
Het geleerde wordt verwerkt en verdiept. Na elk vakgebied wordt steeds teruggekeken naar de mindmap die gemaakt is bij de kennisoogst. De mindmap is dus een soort werkdocument die steeds wordt aangevuld.
 
Afsluiting:   
Bij de afsluiting laten de leerlingen aan elkaar of aan
ouders zien wat ze geleerd hebben. Meestal is dit een
presentatie of een activiteit over het geleerde.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.ipc-nederland.nl
 
Voorbeelden van thema’s voor de groepen 5-6 zijn:
            - Foto’s, schilderijen en afbeeldingen
            - Jong en oud
            - Het regenwoud, red de wereld
            - Nederland
            - Dinosauriërs, voetafdrukken uit een oeroud verleden
            - De gemeenschap, samen leven.
 
Voorbeelden van thema’s voor de groepen 7-8 zijn:
            - Brainstorm, hoe leren wij?
            - Nederzetting: een dorp bouwen
            - Voortrekkers van verandering
            - Nederland waterland, natte voeten
            - Lopende zaken en media, zij maken het nieuws
            - Gevoelens