bs. De Schalm

De Schalm is een katholieke basisschool met een open aannamebeleid. Alle basisschoolleerlingen, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren zijn welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.  Op dit moment is 57 % van de leerlingen katholiek. Van de overige leerlingen is een deel protestants-christelijk. Een groeiend aantal leerlingen is niet godsdienstig (ongeveer 33 %).  

Het schoolgebouw dateert uit 1926 en huisvestte oorspronkelijk de Theresiaschool. In 1983 fuseerde de Theresiaschool met de Aloysiusschool en kreeg de naam De Schalm. Schalm betekent ‘schakel’ en symboliseert enerzijds de verbinding tussen de twee gefuseerde scholen, anderzijds de schakel tussen de peutertijd en het voortgezet onderwijs. Daarnaast vormt de basisschooltijd een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een kind.