Verlof

Voor het aanvragen van verlof, onder schooltijd, voor bijvoorbeeld het bezoek aan de huisarts, de orthodontist, tandarts e.d. kunt u gebruik maken van het 'Aanvraagformulier kort durend verlof invulbaar'. Wilt u de aanvraag a.u.b. minimaal één dag voor de afwezigheid indienen? Dank voor uw medewerking 

Wanneer u het 'Aanvraagformulier kort durend verlof verlof' wilt downloaden om in te vullen, klikt u op onderstaande 'link'.

 aanvragen KORT DUREND VERLOF  

kort durend verlof

Met het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' kunt u vakantieverlof aanvragen. Wij raden u aan de regeling op bladzijde 2 zorgvuldig te lezen. Voldoet uw aanvraag namelijk niet aan deze regeling dan kan uw aanvraag niet gehonoreerd worden.

Wanneer u het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' wilt downloaden om in te vullen, klikt u op onderstaande 'link'.

aanvragen VAKANTIEVERLOF 

Vakantieverlof

 Voor het aanvragen van het gewenste verlof stuurt u het ingevulde formulier, via de ouderportal 'MijnSchoolInfo', naar school t.a.v. De Directie met in de CC de groepsleerkracht(-en) van uw kind(-eren).

TIP: Slaat u het digitaal invulbare aanvraagformulier, voordat u het via MSI naar ons verzend, eerst even op op uw eigen computer. U kunt dan even controleren of alles juist is ingevuld en bewaard.

 

Om voor u zelf een inschatting te kunnen maken of uw VAKANTIE verlofaanvraag positief zal worden gewaardeerd, kunt u een kijkje nemen op de website van het ministerie KLIK HIER!

Leerplicht