Verlof

Aanvraag kortdurend verlof (anders dan vakantieverlof)

Voor het aanvragen van verlof, onder schooltijd, voor bijvoorbeeld het bezoek aan de huisarts, de orthodontist, tandarts e.d. kunt u gebruik maken van het 'Aanvraagformulier kortdurend verlof'.

U kunt eenvoudig uw aanvraag voor kortdurend verlof via de schalm-app invullen en indienen. Wilt u de aanvraag a.u.b. minimaal één dag voor de afwezigheid indienen? Dank voor uw medewerking.

Wanneer u het 'Aanvraagformulier kortdurend verlof' via de website wilt downloaden om in te vullen, klikt u op onderstaande 'link'. Uw ingevulde formulier stuurt u dan naar: info@deschalmvught.nl.

 aanvragen KORTDUREND VERLOF  

kort durend verlof

 

Aanvraag vakantieverlof

Met het 'Aanvraagformulier vakantieverlof' kunt u vakantieverlof aanvragen. Wij raden u aan de regeling op bladzijde 2 zorgvuldig te lezen. Voldoet uw aanvraag namelijk niet aan deze regeling dan kan uw aanvraag niet gehonoreerd worden.* 

U kunt uw aanvraag voor vakantieverlof ook eenvoudig via de schalm-app invullen en indienen. Bij het aanvragen van vakantieverlof gelieve dit ruim van te voren aan te vragen (tot uiterlijk 1 maand van te voren). 

Wanneer u het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' via de website wilt downloaden om in te vullen, klikt u op onderstaande 'link'. Uw ingevulde formulier stuurt u naar: info@deschalmvught.nl

 

aanvragen VAKANTIEVERLOF 

Vakantieverlof

 

TIP: Slaat u het digitaal invulbare aanvraagformulier, voordat u het naar ons verzendt, eerst even op op uw eigen computer. U kunt dan even controleren of alles juist is ingevuld en bewaard.

* Om voor u zelf een inschatting te kunnen maken of uw (vakantie)verlofaanvraag zal worden toegekend, kunt u hiervoor de richtlijnen van de Wet op de Leerplicht raadplegen op de website van het ministerie KLIK HIER!

Leerplicht