MSI ouderportaal

Logo MSI
KLIK op de afbeelding om naar de MSI inlogpagina van onze school te gaan.

In het nieuwe schooljaar wordt MSI vervangen door een eigen Schalm-app. Meer info hierover volgt z.s.m...

Communicatie met school via MSI

MSI (MijnSchoolInfo) is het ouderplatform wat gebruikt wordt t.b.v. de communicatie tussen school en ouders/verzorgers en vice versa.

Dit is dan ook hét oudercommunicatieplatform van onze school.

Via dit platform wordt informatie gedeeld die belangrijk is voor uw kind en u, zoals bijvoorbeeld het weekbulletin, planning van de ouderavonden, mededelingen van de leerkracht en u kunt via het platform ook absentie van uw kind melden en de leerkrachten een bericht sturen. Voor het aanvragen van verlof (bezoek arts e.d.) vult u het hiervoor speciaal aangemaakt verlofformulier in en stuurt dit, via MSI, ter goedkeuring naar school t.a.v. de directie én de groepsleerkracht. Ook voor het aanvragen van vakantieverlof vult u een los formulier in en stuurt dat als bijlage in een MSI bericht naar school ter goedkeuring. Deze twee verlofformulieren vindt u op onze schoolwebsite.

Naast dit al is ook nog de school- en/of klassenagenda op MSI te vinden zodat u direct weet wat er op school in de groep van uw kind(-eren) te doen is.

Vanaf de eerste week dat uw kind op school is ontvangt u van school een mailbericht waarin uw inlogcode staat. Hierbij is het mogelijk om op naam van beide ouders/verzorgers een aparte inlog te ontvangen.

Wanneer u de eerste keer bent aangemeld is het raadzaam het van school ontvangen wachtwoord te wijzigen.

Om in te loggen op ons ouderportaal gaat u naar de MSI website van onze school: https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl of u logt in op uw smartphone op de Mijnschoolinfo App (IOS en Android). Hiervoor gebruikt u uw mailadres en wachtwoord.

MSI is tevens de plaats waar u uw eigen contactgegevens zelf bij kunt houden en zo nodig kunt wijzigen. Ook kunt u zelf een klassenlijst van de groep van uw kind printen.

Wanneer er vanuit school oudergesprekken gevoerd gaan worden na een rapport, ontvangt u vanuit een school een uitnodiging en kunt u zelf, via MSI, aangeven wanneer u bij de groepsleerkracht op gesprek wilt komen.

Meer info over het gebruik en werken met MSI vindt u door op onderstaande 'link' te klikken.

Handl MSI Ouders - Verzorgers 2017

Voor het invullen van één van onze digitale verlofformulieren gaat u naar Ouders - verlof