Weekbulletin

In onze schalm-app wordt onder het kopje 'Nieuws' wekelijks belangrijke info en nieuwsberichten gedeeld. Ook via de 'persoonlijke inbox' in de app worden brieven en andere mededelingen verstuurd die ook in de gekoppelde mailbox van ouders van onze leerlingen terug te vinden zijn.

De Schalm is ook terug te vinden op facebook en relevant nieuws uit andere media wordt onder 'De Schalm in het nieuws' op onze website gepubliceerd.