Spaanse Studenten

Internationale Handen in Brabant -

Erasmus+ project

Op 8 januari 2018 is een uniek project in Vught gestart; het Erasmus+ project. De Schalm is als een van de eerste basisscholen in Nederland geaccrediteerd om Europese vrijwilligers te ontvangen. Deze vrijwilligers ondersteunen leerkrachten en zijn actief betrokken bij het onderwijsleerproces van onze leerlingen. Wij verwelkomen dit jaar Lander en Andres die onder andere de Engelse les ondersteunen, Spaanse les en Programmeren verzorgen als verrijking op ons reeds uitgebreide onderwijsaanbod.   

Hieronder stellen onze uit vrijwilligers, afkomstig uit Spanje, Andres en Lander, zich voor:

Hello!
  ¡Hola!

My name is Lander. I am from the north of Spain, from a city called San Sebastian. I'm living in the Netherlands since November 2017 after finishing my bachelor. I am currently living in Den Bosch and doing a “European Voluntary Service EVS” (Erasmus+) as a Teacher assistant until April 2019 in De Schalm. I assist the English lessons with the teachers: miss Monique in the low grades and miss Vicky in the higher ones.I am also in charge of the Spanish lessons of the school. They are small group classes where we try to learn Spanish in a fun way. After my EVS I would like to stay in The Netherlands and work as a teacher. I hope during this time the students enjoy the lessons and learn a lot, so do I. 

See you!

Me llamo Lander. Soy del norte de España, de una ciudad llamada San Sebastián. Me mude a Holanda en noviembre del 2017 al acabar la carrera. Actualmente vivo en Den Bosch y estoy realizando un “Servicio Voluntario Europeo EVS" (Erasmus +) como asistente de profesor hasta abril de 2019 en De Schalm. Ayudó en las clases de inglés con las profesoras: Monique en los grados bajos y Vicky en los grados superiores. También estoy a cargo de las clases de español de la escuela. Son unas clases de grupo reducido donde intentamos aprender español de una forma divertida. Cuando termine mi EVS me gustaría seguir en Holanda y trabajar de profesor en algún colegio. Espero que durante este tiempo los alumnos disfruten y aprendan, al igual que yo.

!Hasta la vista!

 

Hi, My name is Andrés Sixto. I am from Buenos Aires, Argentina, but I have been living in Spain since I was 7. I am going to tell you a little bit about my background, interest, achievements and my goals. I am an EVS volunteer for 1 year in the Netherlands. I am helping with English lessons as an English assistant teacher, doing math reinforcement and now I started with programming lessons from group 5 until group 7. 

I was born in a city called Buenos Aires. Buenos Aires is the capital of Argentina and it is famous for its culture, gastronomy and lifestyle. I spent my first years of life there before moving to Barcelona. I started going to IES El Calamot High school where I focused on achieving my goals including learning English language, participating actively in extracurricular activities and learning as much as I could in all my classes. Before “A” Levels, I had joined chess club, football,  two English academies (Elison & Janet’s School of English), programming courses in UPCastelldefels with drones, Sharing To Learn project where I was selected to be the representative student  and math extra lessons for advanced students.

Thanks for your time, Andrés Sixto 

 

Achtergrond van dit project

In Brabant heeft men in de zorg en op basisscholen een tekort aan extra handen. Door dit unieke project kan er meer aandacht uitgaan naar dementerende bejaarden en schoolkinderen. Met de bejaarden kunnen zo meer activiteiten ontplooid worden. Met de schoolkinderen kunnen ook extra activiteiten ontplooid worden, zoals natuur- en cultuurprojecten. Hierdoor wordt het zogenaamde niet-formele leren extra gestimuleerd, wat in de huidige maatschappij van steeds groter belang wordt. Door intensiever contact en uitwisseling met andere culturen ontstaat er meer diversiteit op de zorginstellingen, basisscholen maar ook in Vught en ‘s-Hertogenbosch. Hiervan kunnen zowel de Europese vrijwilligers als de ontvangende instellingen en gemeente Vught en ‘s-Hertogenbosch profiteren, immers door vergroting van kennis, ervaringen en begrip leert men dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en neemt de dynamiek in een organisatie en dorp toe.
Europees vrijwilligerswerk geeft jongeren in Europa tussen de 17 en 30 jaar de mogelijkheid om maximaal 12 maanden vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De vrijwilligers dragen bij aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties in Europa op het gebied van jongerenwerk, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid, sociaal-cultureel werk, zorg en welzijn en cultureel erfgoed.
Aan Internationale handen in Brabant werken verder mee: ABCleermee voor de taalcursus van de vrijwilligers en Vrijwilligers netwerk Galant. IJSiq Foundation is een stichting die internationale uitwisseling stimuleert.
Voor meer informatie: Hilda Spelt 06 19952886