Spaanse Studenten

Internationale Handen in Brabant -

Erasmus+ project

Op 8 januari 2018 is een uniek project in Vught gestart; het Erasmus+ project. De Schalm is als een van de eerste basisscholen in Nederland geaccrediteerd om Europese vrijwilligers te ontvangen. Deze vrijwilligers ondersteunen leerkrachten en zijn actief betrokken bij het onderwijsleerproces van onze leerlingen. Wij verwelkomen elk jaar diverse vrijwilligers/studenten die onder andere de Engelse les ondersteunen, Spaanse les en Programmeren verzorgen als verrijking op ons reeds uitgebreide onderwijsaanbod.   

 

Achtergrond van dit project

In Brabant heeft men in de zorg en op basisscholen een tekort aan extra handen. Door dit unieke project kan er meer aandacht uitgaan naar dementerende bejaarden en schoolkinderen. Met de bejaarden kunnen zo meer activiteiten ontplooid worden. Met de schoolkinderen kunnen ook extra activiteiten ontplooid worden, zoals natuur- en cultuurprojecten. Hierdoor wordt het zogenaamde niet-formele leren extra gestimuleerd, wat in de huidige maatschappij van steeds groter belang wordt. Door intensiever contact en uitwisseling met andere culturen ontstaat er meer diversiteit op de zorginstellingen, basisscholen maar ook in Vught en ‘s-Hertogenbosch. Hiervan kunnen zowel de Europese vrijwilligers als de ontvangende instellingen en gemeente Vught en ‘s-Hertogenbosch profiteren, immers door vergroting van kennis, ervaringen en begrip leert men dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en neemt de dynamiek in een organisatie en dorp toe.
Europees vrijwilligerswerk geeft jongeren in Europa tussen de 17 en 30 jaar de mogelijkheid om maximaal 12 maanden vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De vrijwilligers dragen bij aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties in Europa op het gebied van jongerenwerk, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid, sociaal-cultureel werk, zorg en welzijn en cultureel erfgoed.
Aan Internationale handen in Brabant werken verder mee: ABCleermee voor de taalcursus van de vrijwilligers en Vrijwilligers netwerk Galant. IJSiq Foundation is een stichting die internationale uitwisseling stimuleert.
Voor meer informatie: Hilda Spelt 06 19952886